Home / Tải Nhạc Mp3 / Chú Đại Bi

Chú Đại Bi

- Kim Linh
Phát hành: 2021 Thể Loại: Truyền thống

Tải nhạc Chú Đại Bi Mp3

Tải Nhạc Chú Đại Bi hot, Download nhạc hot Chú Đại Bi Mp3 miễn phí. Tải Nhạc Miễn Phí Chú Đại Bi hay nhất, Tải bài hát online Chú Đại Bi miễn phí
Tải nhạc Mp3 hay chất lượng cao ở đâu là tốt nhất? Hãy đến với TaiNhacMienPhi.Biz bạn sẽ được nghe các bản nhạc Mp3 hay và chất lượng nhất Việt Nam!.

Nghe nhạc với bạn bè của bạn! Chia sẻ bài hát này ngay bây giờ!

Lời bài hát Chú Đại Bi

Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát (3 lần).

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
Nam mô anh rị da,
Bà lô yết đế thước bát ra da, bồ đề tát
Đoả bà da, ma ha tát đoả bà da
Ma ha ca lô ni ca da án, tát
Bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả
Nam mô tất kiết lật đoả y mông anh dị da
Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì
Hê rị ma ha bàn đa sa mế
Tát bà anh tha đậu du bằng
Anh thệ dựng, tát bà tát đa
Na ma bà dà, ma phạt đạt đậu
Đát điệt tha án anh bà lô hê
Lô ca đế, ca ra đế, di hê rị
Ma ha bồ đề tát đoả, tát bà tát bà
Ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng
Cu lô cu lô yết mông
Độ lô độ lô phạt xà da đế
Ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra
Địa rị ni, thất phật ra da
Dá ra dá ra mạ mạ phạt ma ra
Mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na
Anh ra sâm phật ra xá lợi
Phạt sa phạt sâm, phật ra xá da
Hô lô hô lô ma ra.

Hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra
Tất rị tất rị, tô rô tô rô
Bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ
Di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa vị sắc ni na

Ba dạ ma na, ta bà ha tất đà dạ
Ta bà ha ma ha tất đà dạ
Ta bà ha tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ
Ta bà ha na ra cẩn trì, ta bà ha ma ra na ra
Ta bà ha tất ra tăng anh mục khê da
Ta bà ha ta bà ma ha anh tất đà dạ
Ta bà ha giả kiết ra anh tất đà dạ
Ta bà ha ba đà ma yết tất đà dạ
Ta bà ha na ra cẩn trì bàn đà ra da
Ta bà ha ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
Nam mô anh rị da, bà lô kiết đế
Thước bàn ra dạ, ta bà ha
Án tất điện đô, mạn đa ra
Bạt đà dạ, ta bà ha.
Xem thêm