Home / Tải Nhạc Mp3 / Lặn Xuống (下潜)

Lặn Xuống (下潜)

- Xuyên Thanh; Morerare
Phát hành: 2022 Thể Loại: Nhạc Hoa, Nhạc pop, rock...,

Tải nhạc Lặn Xuống (下潜) Mp3

Tải bài hát Lặn Xuống (下潜) online, Download nhạc online Lặn Xuống (下潜) hay nhất - Tải Nhạc Mp3 - tại đây
Tải Nhạc Lặn Xuống (下潜) Mp3 mới, Nghe nhạc hay Lặn Xuống (下潜) mới nhất. TaiNhacMienPhi.Biz trân thành cảm ơn sự ghé thăm website của bạn!.

Nghe nhạc với bạn bè của bạn! Chia sẻ bài hát này ngay bây giờ!

Lời bài hát Lặn Xuống (下潜)

Bài Hát : Lặn Xuống (下潜)
Trình Bày : Xuyên Thanh; Morerare
LRC by Shadow

Bàoyǔ shēngyīn bǎ rén jiào xǐng yǒngbào jìjìng

xiǎng yào de guāngjǐng xiǎng kàn de fēngjǐng
gēzhì de xīnqíng

yǔ hòu yào duō jīngcǎi
jǐ zìjǐ dìng xià de wèilái
mángmù chóngbài zhuīgǎnzhe shídài

xǔ xià de nuòyán duìxiàn de huǎngyán
shāngkǒu gài yī gài

dìngyì de shìjiè
chāoyuèle shíjiān
dòngyáo hái zài

wǒ guà shàngle chuán fān
tāmen zài gōuhuǒ biān wéiguān
bì shàng yǎnxià qián zuì tòngkuài

shéi kànjiàn zìjǐ liǎngnán
yī wàn gè xīnsuān hòu lù pù zhuān

xīn de huā mái zài chén'āi
suǒ ài gézhe shānhǎi
xià qián hēi'àn bùguǎn hùndùn wú gǎn

tòng de zìrán

xǔ xià de nuòyán duìxiàn de huǎngyán
shāngkǒu gài yī gài

dìngyì de shìjiè
chāoyuèle shíjiān
dòngyáo hái zài

wǒ guà shàngle chuán fān
tāmen zài gōuhuǒ biān wéiguān
bì shàng yǎnxià qián zuì tòngkuài

zǒng shānqíng de hěn túrán

xúnwèn lùrén yào guān hòu gǎn

rénxìng shàng shǎi de tài wǎn
tā de lèi zǎo fēnggān
cái fāxiàn xīn shàngyǐn zài wú rén guān

yǔ shéi hé gàn

yǎnqián de shéi
zìyóu lángbèi
wèn lèi bù lèi
xiào shuō wú huǐ
měi gè zhuǎnwān
dúzì chéngdān
wúwèi

dǎ yī wǎn shuǐ
zhān shī fā wěi
tā gěi dì měi
nǎo zhōng láihuí
wǒ yáng qǐ fān
fēngbì liù gǎn
xiàzhuì
Ei
zǒng shānqíng de hěn túrán
bù zài wèn lùrén lí àn wú gǎn

zài yòng yītiān yòu yītiān
jiānyìle shéi de yǎn
xià qián jí chuān wēnróu xiāng duō xuànlàn

yǔ wǒ hé gàn
Xem thêm