Home / Tải Nhạc Hình / Chúc Mừng Năm Mới (Happy New Year; 新年快乐)

Chúc Mừng Năm Mới (Happy New Year; 新年快乐)

- Cosmic Girls; UNIQ
Phát hành: 2018 Thể loại: Hoa

Tải nhạc hình Chúc Mừng Năm Mới (Happy New Year; 新年快乐)

Nghe nhạc hay Chúc Mừng Năm Mới (Happy New Year; 新年快乐) Mp3 hot, Tải Mp3 Chúc Mừng Năm Mới (Happy New Year; 新年快乐) Mp3
Hãy đến với TaiNhacMienPhi.Biz để nghe các bản nhạc Mp3 chất lượng cao!. Tải Nhạc Về Máy Chúc Mừng Năm Mới (Happy New Year; 新年快乐) Mp3, Tải nhạc hay Chúc Mừng Năm Mới (Happy New Year; 新年快乐) Mp3 trực tuyến.

Nghe nhạc với bạn bè của bạn! Chia sẻ bài hát này ngay bây giờ!

Lời bài hát Chúc Mừng Năm Mới (Happy New Year; 新年快乐)

U N I Q happy happy
U N I Q Happy New Year
U N I Q happy happy
U N I Q Happy New Year
Yeah
UNIQ baby
Duì nǐ shuō shēng xīnnián kuàilè
Zhè yī nián xīnkǔ fánnǎo suàn shénme
Zài mángmáng rén hǎi zhī zhòng xuǎnzhōng wǒ
Wǒ jiùshì zuì zuì xìngfú dì nà yīgè wǒ
Yīqǐ shuō shēng xīnnián kuàilè
Hái yǒu ròumá de hǎoduō huà duì nǐ shuō
Nǐ bèn bèn cúnzài
Hāhā cái chéngjiù gèng hǎo de wǒ
Nǐ xiào dé tài dàle ba
Zuǐjiǎo yǐ kāi chūle huā
Yǒu méiyǒu rén fú wǒ yī bǎ
Mòqì shì buỳòng shuōhuà
Jiù dǒng wǒ mà nǐ duō shǎ
Jiù zhème yúkuài de chéngrèn ba
Shíjiān xiàng báimǎ zhuǎnyǎn liū qù
Yīqǐ huānxiào kūqì zǒuguò huājì yǔjì
Liú xià qīngchūn de huíyì
Duì nǐ shuō shēng xīnnián kuàilè
Zhè yī nián xīnkǔ fánnǎo suàn shénme
Zài mángmáng rén hǎi zhī zhòng xuǎnzhōng wǒ
Wǒ jiùshì zuì zuì xìngfú dì nà yīgè wǒ
Yīqǐ shuō shēng xīnnián kuàilè
Hái yǒu ròumá de hǎoduō huà duì nǐ shuō
Nǐ bèn bèn cúnzài
Hāhā cái chéngjiù gèng hǎo de wǒ
Nǐ xiǎng wǒ xiǎngdào bùxíng
Shì zài fā shénme shénjīng
Guāiguāi děng wǒ àn nǐ ménlíng
Nǐ péi wǒ kòngsù céngjīng
Yě zòng wǒ yīyìgūxíng

Què zài guānjiàn shíkè hǎn tíng
Shíjiān xiàng báimǎ zhuǎnyǎn liū qù
Yīqǐ huānxiào kūqì gǎnshòu ài hé zhēnxī
Liú xià qīngchūn de huíyì
Duì nǐ shuō shēng xīnnián kuàilè
Zhè yī nián xīnkǔ fánnǎo suàn shénme
Zài mángmáng rén hǎi zhī zhòng xuǎnzhōng wǒ
Wǒ jiùshì zuì zuì xìngfú dì nà yīgè wǒ
Yīqǐ shuō shēng xīnnián kuàilè
Hái yǒu ròumá de hǎoduō huà duì nǐ shuō
Nǐ bèn bèn cúnzài
Hāhā cái chéngjiù gèng hǎo de wǒ
U N I Q happy happy
U N I Q Happy New Year
U N I Q happy happy
U N I Q Happy New Year.
Xem Thêm