Home / Tải nhạc Mp3 / Bbibbi

Bbibbi

- IU
Phát hành: 2018 Thể Loại: Pop, rock...

Tải nhạc Bbibbi Mp3

Tải Mp3 Bbibbi miễn phí, Tải bài hát online Bbibbi hot. TaiNhacMienPhi.Biz sẽ sớm đẩy mạnh chất lượng website được tốt hơn để phục vụ các bạn một cách tốt nhất!. Tải Nhạc Mp3 Bbibbi, Tải nhạc Mp3 Bbibbi nhanh nhất

Nghe nhạc với bạn bè của bạn! Chia sẻ bài hát này ngay bây giờ!

Lời bài hát Bbibbi

Hi there인사해 호들갑 없이시작해요 서론 없이스킨십은 사양할게요Back off back off이대로 좋아요Balance balanceIt's me 나예요 다를 거 없이요즘엔 뭔가요 내 가십탐색하는 불빛Scanner scanner오늘은 몇 점인가요Jealous jealous쟤는 대체 왜 저런 옷을 좋아한담기분을 알 수 없는 저 표정은 뭐람태가 달라진 건아마 스트레스 때문인가걱정이야 쟤도 참Yellow C A R D이 선 넘으면 침범이야 Beep매너는 여기까지It's ma ma ma minePlease keep the la la la lineHello stuP I D그 선 넘으면 정색이야 BeepStop it 거리 유지해Cause we don't know know know knowComma we don't owe owe owe oweAnythingI don't care당신의 비밀이 뭔지저마다의 사정 역시정중히 사양할게요Not my business이대로 좋아요Talk talklessStill me 또예요놀랄 거 없이I'm sure you're gonna say my gosh바빠지는 눈빛Checki cheking매일 틀린 그림 찾기Hash tagging꼿꼿하게 걷다가 삐끗 넘어질라다들 수군대는 걸 자긴 아나 몰라요새 말이 많은 걔랑 어울린다나문제야 쟤도 참Yellow C A R D이 선 넘으면 침범이야 Beep매너는 여기까지It's ma ma ma minePlease keep the la la la lineHello stuP I D그 선 넘으면 정색이야 BeepStop it 거리 유지해
Cause we don't know know know knowComma we don't owe owe owe oweAnything편하게 하지 뭐어 거기 너 내 말 알아 들어 어I don't believe it에이 아직 모를 걸내 말 틀려 또 나만 나뻐 어I don't believe it깜빡이 켜 교양이 없어 너Knock knock knockEnough 더 상대 안 해Block block block block block잘 모르겠으면 이젠 좀 외워 BabeRepeat repeat참 쉽지 rightYellow C A R D이 선 넘으면 침범이야 Beep매너는 여기까지It's ma ma ma minePlease keep the la la la lineHello stuP I D그 선 넘으면 정색이야 BeepStop it 거리 유지해Cause we don't know know know knowComma we don't owe owe owe oweAnything.Xem thêm